varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Årsredovisning 2014 antagen av kommunfullmäktige

22 april 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunens årsredovisning för 2014 antogs av fullmäktige under tisdagskvällens sammanträde.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om hur det gick med måluppfyllelsen inom kommunens gemensamma strategiska målområden, hur det gick med de finansiella målen och hur nämnder och förvaltningar arbetade med sina egna verksamhetsmål. En separat miljöredovisning, en text om visionsarbetet och en beskrivning av Stadsutvecklingsprojektet är också exempel på vad som ingår.


Här kan du öppna Årsredovisning 2014PDF (pdf, 5.4 MB).

Från mitten av maj finns årsredovisningen även att hämta som trycksak på Kulturhuset Komedianten.

ikon

Nyheter