varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-04-20

Årsredovisning 2015 antagen av kommunfullmäktige

Kommunens årsredovisning för 2015 antogs av fullmäktige under sammanträdet den 19 april.

Årsredovisningen innehåller en avstämning av kommunens två finansiella mål och en sammanfattning av målperioden 2013-2015 där du kan läsa om hur arbetet inom kommunens strategiska målområden har gått.

Till innehållet hör bland annat också en särskild miljöredovisning och en separat sammanfattning av varje nämnds och bolags verksamhet.

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 3.5 MB)
Kortversion av årsredovisning 2015PDF (pdf, 262 kB)

Från mitten av maj finns årsredovisningen även att hämta som trycksak på Kulturhuset Komedianten.

ikon

Nyheter