varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-27

Åtgärder för att stoppa skadegörelsen

Ett led i att försöka komma tillrätta med skadegörelsen som skett kring både gamla och nya Ankarskolan i Träslövsläge är att förstärka belysningen. Kommunen har även startat en samverkansgrupp och kommer att bjuda in föräldrar till en träff.

Träslövsläge har under en tid drabbats av skadegörelse varav en del har varit i området kring Ankarskolan. Fönster har krossats och det har klottrats bland annat på fasaden till skolan, fritidsgården och daglig verksamhet.

Varbergs kommun tar situationen på allvar och har bildat en samverkansgrupp. I förra veckan möttes gruppen, som består av flera av kommunens förvaltningar (kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och vid behov serviceförvaltningen) samt polisen och Svenska kyrkan.

På mötet diskuterades den förstörelse som sker, oron som finns kring denna och vad som kan göras för att komma tillrätta med skadegörelsen. Det som kommer ske närmast är:

  • Belysningsåtgärder
  • Föräldrasamverkan

Inom kort kommer belysningen att förstärkas på Ankarskolan för att det ska bli ljusare kring skolområdet under kvällstid.

Samverkansgruppen bjuder in vårdnadshavare till barn på Ankarskolan till en träff. En förhoppning är att få till någon form av föräldrasamverkan, exempelvis vandringar i Träslövsläge.