varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Avstängning av Engelbrektsgatan


22 oktober 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Sedan torsdagen den 16 oktober är Engelbrektsgatan avstängd för trafik
mellan Drottninggatan och Östra Långgatan för byggnation av ny
busshållplats.

I samband med gatuarbetena förnyar VIVAB en vattenledning i gatan.

Arbetena planeras pågå till och med januari 2015.

Byggnationen av busshållplatsen ingår i ett projekt, som förbereder för ett nytt stadslinjenät för kollektivtrafik. I samma projekt pågår sedan tidigare också gatuarbeten på Östra Vallgatan, vilka även inkluderar korsningen Östra Vallgatan - Engelbrektgatan.

Hamn- och gatuförvaltningen


ikon

Nyheter