varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-14

Barns inflytande och delaktighet förändrar arbetssätt och lärmiljö i förskolan

Fredagen den 3 juni samlades personal och förskolechefer från team Sydväst på Ästad Vingård för att delge varandra hur ett tydligt fokus på barns inflytande och delaktighet i förskoleverksamheten kan förändra såväl arbetssätt som lärmiljö.

Sedan i augusti 2015 har personalen på förskolorna i team Sydväst arbetat med att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån fokusområdet ”barns inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet”. Valet av ”barns inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet” som fokusområde såg förskolecheferna som kvalitetshöjande inom flera delar av förskolans verksamhet och det hade en tydlig koppling till både förskolans läroplan och ”Plattform för förskola i Varberg”.
 
Ingalill Eriksson, förskollärare på Bokens förskola, upplever att det skett en succesiv förändring under året på Bokens förskola. Pedagogerna finns idag tillgängliga för barnen på ett annat sätt och det finns en gemensam strävan att skapa ”barnens förskola” där barnens intresse utgör grunden i den pedagogiska verksamheten och pedagogerna har en mer handledande roll än tidigare.
 
- Det handlar framför allt om att som pedagog lyssna på vad barnen berättar och om att börja ifrågasätt varför jag agerar som jag gör i förhållande till barnen. Man måste våga släppa lite på kontrollen och lita på att barnen förstår det man säger och har förmågan att agera därefter, säger Ingalill.
 
Hon har tillsammans med sin kollega Cecilia Persson tagit sig an ”barns inflytande och delaktighet” under året. Bland annat har de fångat upp och utforskat barngruppens intresse för bakning.
 
- I våras fanns det ett intresse för bakning i vår barngrupp. Vi tog då utgångspunkt i det och skrev en inköpslista, gick och handlade ingredienser i en matbutik, bakade, pratade om olika mått och smakade, luktade och kände på olika ingredienser. Intresset påverkade också lärmiljön då vi ställde samman ett café, som sedan blev bageri och därefter en affär för barnen att utforska och leka i, berättar Ingalill.
 
För förskolecheferna har det viktigaste med utvecklingsarbetet kopplat till ”barns inflytande och delaktighet” varit att se en progression och vilja hos personalen att leta nya vägar tillsammans med barnen. 
 
– Alla har gått framåt på ett fantastiskt sätt. Var och en har bidragit till utveckling på respektive enhet genom att delta aktivt och våga anta utmaningen, avslutar Pia Ringborg Nilsson, förskolechef på Alvgatans förskola, Bokens förskola och Prästakullens förskola.

ikon

Nyheter