varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-04

Bättre snurr med nya rondeller

Under våren kommer två nya cirkulationsplatser att ta form.

Nu pågår ett arbete med att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen. Detta eftersom Varbergs kommun vill öka trafiksäkerheten i korsningen och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Det har under en tid pågått ledningsomläggningar på platsen som fortsatt kommer att vara avstängd för trafik.

Under mitten av februari startar vi byggnationen av en rondell i korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen, vid infarten till sjukhuset. Även här bygger vi för att öka säkerheten och förbättra framkomligheten. Korsningen kommer att hållas öppen för trafik under byggtiden och det kommer att finnas anvisningar på platsen.

Båda rondellerna beräknas vara klara under sommaren 2019.