varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Behörigheten till gymnasieskolan ökar

25 juni 2014Kommunen

Varbergs kommun ser en positiv utveckling i andelen elever som är behöriga till yrkesförberedande program på gymnasieskolan, för de elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2014. Detta enligt färsk statistik från gymnasieantagningen i Halland. Att vara behörig till yrkesprogrammen innebär att man är behörig till något av gymnasieskolans program. Majoriteten av eleverna är även behöriga till högskoleförberedande program.

Alla skolor i kommunen har tagit del av sina resultat för analys och åtgärder. I september kommer den officiella statistiken från Skolverket där säkerställd statistik för det genomsnittliga meritvärdet och andelen som når målen i alla ämnen per huvudman och skola även presenteras.

- Det är väldigt glädjande att se att det kvalitativa arbete och de satsningar som görs ger effekt, säger Joachim Wadström, grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen, Varbergs kommun.


En elev är behörig till yrkesförberedande program om eleven har godkänt betyg i ämnena svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare fem ämnen, d.v.s. totalt åtta ämnen. Inför gymnasievalet 2011 infördes fyra olika krav på behörighet till gymnasieskolan. Att vara behörig till yrkesprogrammen används som ett sammanfattande mått till gymnasieskolan i redovisning över tid. Det finns tre olika krav på att vara behörig till högskoleförberedande program. Att vara behörig till Yrkesprogrammen innebär att vara behörig till något av gymnasieskolans program.

ikon

Nyheter