varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-04-19

Borrning och gropar för tunneln

I slutet av april och under maj kommer Trafikverket att göra borrningar och provgropar för arkeologi inför byggandet av Varbergstunneln.

Plats för provborrning och borrning våren 2017

Nu startar förberedelserna för byggandet av Varbergstunneln. Under våren kommer två jobb att genomföras.

Borrningar under bangården

Mellan den 28 och 30 april borrar Trafikverket under bangården, så kallade sonderingsborrningar. Det görs för att upptäcka eventuella hinder för dragning av framtida vatten- och avloppsledningar. Arbetet pågår dygnet runt och visst buller kan förekomma. 

Provgropar för arkeologi

Med start i början av maj och cirka tre veckor framåt kommer Trafikverket att gräva tre stycken gropar längs med bangården. Provgroparna görs för att se om fornlämning finns bevarad där vi ska bygga.

Kartan visar var i centrum jobben kommer att genomföras.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har frågor. Kundtjänst, öppet dygnet runt, nås på telefon 0771–921 921.

ikon

Nyheter