varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-09-28

Bort med buller, fram med cykeln

Nu ska Göteborgsvägen få ny asfalt och gång- och cykelvägar förbättras.

Karta över Göteborgsvägen och aktuellt jobb

Sträckor som ska asfalteras i höst

Arbetet är en förberedelse inför bygget av Varbergstunneln eftersom trafiken på Göteborgsvägen förväntas öka när delar av Västra Vallgatan stängs under byggtiden.

Vilken del ska asfalteras?

Vi asfalterar sträckan Göteborgsvägen - Östra Långgatan mellan Tingsgatan och Gamlebygatan.

Vad handlar jobbet om?

Vi byter gatsten mot asfalt för att minska buller och för att gatan ska klara ökat slitage vid ökad trafik.

Vi asfalterar gång- och cykelvägen på Göteborgsvägen från Magasinsgatan till Tingsgatan.

Träden utmed cykelvägen är tyvärr sjuka och kommer eventuellt att tas bort. Tanken är att i så fall ersätta dem nya träd när projekt Varbergstunneln är klart.

Asfaltering av väg

Foto: Mostphotos

Hur påverkas trafiken?

Välj alternativ väg då framkomligheten på sträckan kommer att vara begränsad. Arbetena samordnas med omkringliggande ledningsarbeten och sanering av kvarteret Renen.

Cyklister kommer under vissa tider att vara hänvisade till att cykla i körbanan.