varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

”Budskap i bild och text” sätter fokus på läs- och skrivutveckling redan i förskolan

26 november 2015Kommunen

Margaretha Bengtsson språk-, läs- och skrivutvecklarare, Catharina Sandberg förskollärare och förstelärare i förskolan, Johanna Karlsson förskollärare i förskoleklass och fritidshem Lindberg skola, Jessica Gullqvist förskollärare Lindbergs förskola, Eva Larsson förskolechef för Lindberg förskola och Valinge förskola, Fredrik Lund språk-, läs- och skrivutvecklarare, Karin Ek förskollärare och förstelärare i förskolan och Monica Nilsson rektor Lindberg skola.

Att kunna läsa och ha en god läsförståelse är avgörande för elevers kunskapsutveckling liksom för en framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv. Barns läs- och skrivutveckling startar inte i samband med att de börjar skolan utan tidigare i livet. Samtidigt visar studier att barn som regelbundet blir läst för har lättare att lära sig när de väl börjar skolan. Med utgångspunkt i ovanstående tar projektet ”Budskap i bild och text” ett samlat grepp kring läs- och skrivutveckling redan i förskolan.

Under två års tid pågår projektet ”Budskap i bild och text” på Lindberg skola, Lindbergs förskola, Valinge förskola, Hagaskolan, Brunnsbergs förskola, Kärnegårdens förskola och Trädlyckans förskola.

 

Under projektet kommer pedagoger i förskola, förskoleklass och fritidshem att fokusera mer på regelbunden enskild läsning och tolkning av bild och text tillsammans med barn och elever samtidigt som de träffas för fortbildning och kollegialt lärande. Målen med projektet är bland annat att öka antalet planerade lästillfällen i samtliga verksamheter, att öka kunskapen om läsdidaktik samt att fler elever ska nå målen i svenska i årskurs 3.

 

Johanna Karlsson, förskollärare i förskoleklass och fritidshem på Lindberg skola och projektanställd för läs-, skriv- och språkutveckling på skolan, är en av projektdeltagarna.

 

- Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och syn på läsdidaktik i förskolan och grundskolan och samtidigt lyfta den så viktiga enskilda läsningen i verksamheterna. Vi har också i uppdrag att minska utanförskapet, och en viktig förutsättning för att inte hamna i ett utanförskap är just att tidigt få lära sig tolka bild och text och kritiskt granska budskap, säger Johanna.

 

Med ett ökat fokus på övergången mellan förskola och skola hoppas man att skolan på nya sätt kan möta enskilda elever i deras kunskapsutveckling redan i förskoleklass.

 

- Det är samma barn vi möter och därför är det viktigt att vi har gemensamma förhållningssätt och strategier för läs- och skrivutveckling. När barnen börjar skolan ska de känna igen sig, menar Jessica Gullqvist, förskollärare på Lindbergs förskola, som också deltar i projektet.

 

Projektet ”Budskap i bild och text” leds av Margaretha Bengtsson och Fredrik Lund, Språk-, läs- och skrivutvecklarare på barn- och utbildningsförvaltningen, och är ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och Göteborgs universitet.