varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-09-28

Bussar flyttar i december

9 december är det nya datumet som gäller för flytten av Varbergs bussterminal, tvärsöver gatan mot platsen där den ligger i dag.

Bussflytt den 9 december

Sedan i somras pågår arbetena för att iordningställa den tillfälliga bussterminalen i kvarteret Magasinsgatan-Kungsgatan-Eskilsgatan. Från början var planen att flytten skulle ske tidigare under hösten.

Men till följd av ändrade förutsättningar får projektet extra tid för att göra helt klart i området så att inte de sista arbetena behöver utföras när resenärer och bussar redan finns på plats. Detta innebär att bussterminalen öppnar för trafik i samband med Hallandstrafikens ordinarie tidtabellskifte, söndagen den 9 december.

Stads- och regionbussarna kommer att använda den tillfälliga bussterminalen under hela tiden bygget av Varbergstunneln pågår, det vill säga fram till 2025. Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan.

Projekt Varbergstunneln