varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Byggstart för Västra Vallgatan

8 april 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Illustration över Västra Vallgatan förbi Gallerian

I denna vecka startar ombyggnationen av Västra Vallgatan, mellan Kyrkogatan och Bäckgatan, som ska göra gatan tillgänglig för busstrafik och mer trivsam att vistas på.

– Västra Vallgatan byggs om för att stadsbussarna ska trafikera gatan, som en del av ett nytt linjenät för kollektivtrafiken. Samtidigt ska gatan bli mer trivsam och trafiksäker för gående och cyklister, säger projektledare Anders Herloff.


Cykel, buss och bil ska samsas om utrymmet i gatans mitt. På gatans båda sidor kommer planteringar och cykelparkeringar att smalna av gatan, vilket medför att hastigheten sänks. Längs fasaderna byggs breda släta gångytor. Hela området får en yta av smågatsten och hällar i granit. Arbetet med ny gatubeläggning är ett riktigt hantverk där varje sten läggs för hand.


Arbetena inleds med att Vivab renoverar en avloppsledning. En obehaglig lukt av varm plast kan då uppstå, den är inte farlig för hälsan. Vatten och avlopp kommer att fungera som vanligt. Därefter tar ombyggnationen av gatan vid, den görs i två etapper under april-juni och augusti-oktober. Entreprenör för ombyggnationen är Markteknik Sverige AB.

Alla verksamheter längs gatan är öppna som vanligt.


Projekt Västra Vallgatan


För mer information om ledningsarbetena, se Vivabs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


/ Hamn- och gatuförvaltningen

ikon

Nyheter