varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Cykling i fokus

9 mars 2016Hamn- och gatuförvaltningen

Satsningar på arbetspendling och att koppla ihop cykelbanenätet är några åtgärder som föreslås till cykelplan 2016-2020 som nu har gått ut på remiss till olika parter.

Nu ska olika parter få tycka till innan hamn- och gatunämnden förväntas anta den nya planen i juni. Bland remissinstanserna* finns t ex Cykelfrämjandet, kommunala handikapprådet och Varbergs landsbygdsråd.


Förslag på åtgärder

För att öka andelen resor med cykel och minska antalet cykelolyckor kommer vi att under den kommande perioden i första hand fokusera på snabbare och säkrare arbetspendling och att koppla ihop cykelbanenätet. Vi kommer även att genomföra åtgärder inom områdena skola/fritid, rekreation och underlätta cykling till busshållplatser och järnvägsstationer.

 

Exempel på åtgärder som blir aktuella det kommande året:
- Dubbelrikta cykelbanan och separera gångbanan mellan Håsten och centrum
- Cykelbana på Västra Vallgatan mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan

 

I Veddige kommer vi att bygga en gång- och cykelväg för att koppla ihop befintliga cykelbanor. Syftet är att göra det lättare att cykla till skolan och fritidsverksamhet.

 

Vad händer utanför staden?

Cykelplanen lyfter fram behov av åtgärder längs enskilda och statliga vägar på landsbygden men där är det Trafikverket och enskilda vägföreningar som tar beslut om vad som behöver göras. Kommunen kan vid behov ta beslut om att delfinansiera dessa åtgärder.

 

Cykelbanor i nya bostadsområden och till nya skolor

Planen tar inte upp cykelvägar som finansieras i samband med byggnation av nya bostadsområden eller skolor eftersom hamn- och gatunämnden inte hanterar dessa ärenden. Det är stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden som leder arbetet med nya detaljplaner. Hamn- och gatuförvaltningen bevakar cykelfrågan i detta arbete.

 

Kampanj för hållbart resande

Under 2016-2017 finns pengar i kommunens budget för att uppmuntra till hållbart resande. Som exempel kan arbetsplatser anmäla sig till satsningen ”Cykelvänlig arbetsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” redan nu i vår. Under hösten genomförs kampanjen På egna ben, som syftar till att uppmuntra skolbarn att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan.

 

* Remissinstanser för cykelplanen

Kommunala nämnder och bolag
Trafikverket
Region Halland
Länsstyrelsen
Hallandstrafiken
Polisen
Cykelfrämjandet
Varbergs landsbygdsråd
Kommunala handikapprådet
Naturskyddsföreningen

 

Cykelplan 2016-2020

ikon

Nyheter