varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag 

16 februari 2015Socialförvaltningen

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden 1 juni 2015 till 31 maj 2016.

 

Vem kan söka?

För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar:

  • Verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg
  • Ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
  • Ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
  • Ha bedrivit verksamhet i minst ett år
  • Ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
  • Lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll av lämnade uppgifter och tilldelat bidrag
  • Ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro.

Startbidrag

Kan utgå efter särskild ansökan och vid bildande av ny lokalförening. Bidrag kan utgå med maximalt 5 000 kr per förening. Föreningens karaktär bedöms efter hur den kompletterar socialnämndens verksamhet och vilken målgrupp den riktar sig till.

Sista ansökningsdag

Din föreningsansökan skall vara inkommen senast 28 februari 2015.

Ansökan

Blankett för ansökan om föreningsbidrag (Inaktuell länk)

För mer information kontakta:

Bengt Gabrielsson, socialförvaltningen

0340 – 883 05

bengt.gabrielsson@varberg.se


Britt Dahlén, socialförvaltningen

0340-88894                                                         

britt.dahlen@varberg.se

ikon

Nyheter