varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag

1 februari 2016Socialförvaltningen

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden 1 juni 2016 till 31 maj 2017.

Vem kan söka?
För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar:

  • Verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg
  • Ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
  • Ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
  • Ha bedrivit verksamhet i minst ett år
  • Ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
  • Lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll av lämnade uppgifter och tilldelat bidrag
  • Ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro.

Startbidrag

Kan utgå efter särskild ansökan som ska lämnas in inom 3 månader efter bildande av ny lokalförening. Bidrag kan utgå med maximalt 5 000 kr per förening. Föreningens karaktär bedöms efter hur den kompletterar socialnämndens verksamhet och vilken målgrupp den riktar sig till.

Sista ansökningsdag

Din föreningsansökan skall vara inkommen senast 29 februari 2016.

Ansökan och riktlinjer

Riktlinjer för föreningsbidrag (Inaktuella)

Blankett för ansökan om föreningsbidrag (Inaktuella)

För mer information kontakta:

Karin Kärrengård, tel. 0734-119239, karin.karrengard@varberg.se , Ann-Britt Jande tel. 0340-697027, ann-britt.jande@varberg.se eller Ola Viestam tel. 0340-697091 , ola.viestam@varberg.se

ikon

Nyheter