varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Dags för gemensam modell för hemsjukvård

2 april 2015Socialförvaltningen

Nu finns en ny modell för hemsjukvård i Halland. Modellen har tagits fram gemensamt av de halländska kommunerna och Region Halland och gäller från den 7 april. Tanken är att patienterna i allt större utsträckning ska få sina behov av vård tillgodosedda hemma. Efter hand ska man också kunna erbjudas allt mer avancerad sjukvård i hemmet.

- På så sätt slipper patienterna ligga på sjukhus i onödan – och det är en viktig kvalitetsfråga, säger Ulrika Jörgensen, ordförande i den gemensamma nämnden för hemsjukvård.

Modellen utgår från invånarnas behov av vård, och skapar möjligheter för jämlik vård i länet. Den gör också ansvaret för vården tydligare.

Delaktighet och trygghet viktigt

Nu blir kriterierna för att få hemsjukvård lika i hela Halland. Det är behoven som avgör om en person ska få hemsjukvård. Vilka behov man har tas upp vid en vårdplanering, där patienten och eventuellt också en närstående deltar.

- Det ger goda möjligheter för patienten att vara delaktig i sin vård. Man ska känna sig trygg med att veta vem som ansvarar för vad, och vilka insatser som ska göras, säger Ulrika Jörgensen.

I första hand får patienterna vård vid sin vårdcentral. Den som av medicinska skäl inte kan ta sig till vårdcentralen får hemsjukvård i kommunal regi. Ibland kan patienter få tillfällig sjukvård i hemmet. Det gäller den som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta sig till vårdcentralen, och kanske behöver hjälp med medicineringar efter en sjukhusvistelse.

Korta fakta om hemsjukvård i Halland

Modellen för hemsjukvård har de halländska kommunerna och Region Halland kommit fram till gemensamt. Överenskommelsen är beslutad i samtliga fullmäktigeförsamlingar, och gäller från den 1 januari 2015.

Modellen införs i praktiken från den 7 april 2015. Då tar kommunerna över ansvaret för hemsjukvården från Region Halland. Det innebär att nästan all vårdpersonal som arbetar hemma hos patienterna är anställd av kommunen. Region Halland ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården.

En gemensam politisk nämnd med representanter från kommunerna och regionen följer upp och utvecklar den gemensamma modellen. Nämnden arbetar också med kvalitetsfrågor för en likvärdig vård i länet.

Finansieringen av den nya överenskommelsen sker genom att regionen betalar ett fast belopp till varje kommun. Det beloppet räknas om varje år med hänsyn till kostnadsutveckling och demografiska förändringar.


Se här vilka som ingår i gemensamma nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


För mer information, kontakta gärna:

Ulrika Jörgensen, ordförande Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, tfn: 0709-14 99 63

ikon

Nyheter