varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-11-29

Dans för äldre/seniorer

Dansprojekt med dansglada seniorer

Under hösten har Varberg fått del av danspilotprojektet ”Dansa för livet” i samarbete med Hallands bildningsförbund, inom ramen för Kultur för äldre.
Deltagare på dagverksamheterna Fjärilen och Klubb Höjden deltar i projektet.

ikon

Nyheter