varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Demokratiforum för ungdomar

29 oktober 2014Kommunen

Den 27 november hålls demokratiforum för ungdomar på Peder Skrivares skola.

Demokratiforum handlar om att politiker och unga i Varberg möts under två timmar och diskuterar aktuella och viktiga frågor. Demokratiforum genomförs en gång under höstterminen med gymnasieelever på skoltid och en gång under vårterminen riktat till unga på ungdomsgårdar under kvällstid. Elever och politiker samtalar kring teman vid fem olika stationer. Varje station bemannas av två politiker och en person som har rollen som sekreterare. Cirka 50 unga medverkar varje gång och delas upp i fem olika grupper med cirka 10 personer i varje grupp.


Varje station har ett tema och utifrån det temat pratar man i 15 minuter tillsammans. Höstens teman är:

  • En kreativ och aktiv fritid
  • Hälsa, trygghet och jämställdhet
  • Skola, framtid och arbete
  • Varbergs framtid
  • Valfritt tema

Är du gymnasieelev och vill delta? Kontakta Skola - arbetslivsutvecklare Viktoria Struxsjö, viktoria.struxsjo@varberg.se, senast 7 november.


Är du politiker och vill vara med? Inbjudan går i oktober ut till ordförande och

vice ordförande i Varbergs kommuns alla nämnder.

ikon

Nyheter