varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Den 24 februari sammanträder kommunfullmäktige

17 februari 2015Kommunen

Sammanträdet börjar 18.30 och går att följa på plats i fullmäktiges sessionsal eller via webb-tv.

Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till fyra motioner om bland annat cykelbana längs hela Västra Vallgatan och låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar. Därutöver behandlar kommunfullmäktige köp av aktier i Marknad Varberg AB och finanspolicy.

På varje sammanträde svarar även ledamöterna på frågor som lämnas in i förväg. Frågorna som ställs på allmänhetens frågestundöppnas i nytt fönster ska vara inlämnade senast torsdagen den 19 februari klockan 18.00.

Du följer sammanträdet enkelt och kan titta på tidigare möten via webb-tvöppnas i nytt fönster. Om du vill vara på plats är sammanträdet i kommunfullmäktiges sessionssal, Drottninggatan 11.

ikon

Nyheter