varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-04-22

Den nya Varbergsmodellen – MOA (Modern arbetslivsorientering)

Pia Harnesk Karlsson Södra Cell, Viktoria Struxsjö skola- arbetslivsutvecklare, Samuel Vikström Ringhals

Varbergs kommun kan nu med glädje och stor stolthet visa upp för omvärlden att samtliga kommunala grundskolor till hösten kommer att samarbete med minst ett större företag som bas i samarbete Skola – Arbetsliv.

Den 21 april träffades lokala företag tillsammans med pedagoger och tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen på Varbergs Sparbank för att presentera den modell som Varberg har tagit fram, som ersätter den traditionella PRAON i kommunala grundskolan.

Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen hälsade alla välkomna och inledde eventet genom att presentera modellen MOA, Modern Arbetslivsorientering. Modellen som man valt att skapa innebär att samtliga elever får erfarenhet av arbetslivet och vad det innebär att ha ett jobb, samt att de stärker sin valkompetens inför bland annat gymnasiestudier.

Satsningen är en politiskt prioriterad satsning av barn- och utbildningsnämnden, och syftet är att skapa en utbildning för framtidens arbetsmarknad.

Vid gårdagens event var alla tolv SKAL-företagen, (SKolaArbetsLiv) representerade och presenterade hur långt de kommit i processen i samarbetet med skolorna.
– Vi kommer till hösten att träffa årskurs fem och vi har förberett genom att ta bilder på ett flertal verktyg som eleverna ska få gissa vilket verktyg som hör ihop med rätt yrkeskategori. Vi kommer att använda oss av ”Strandtåget” för att se vårt område och följa hela processen med de olika funktioner och yrkeskategorier som arbetar hos oss på Bildepån, säger Madelene Hansson.
– Vi har varit igång i ett antal år här på Södra med samarbetet och det är oerhört roligt att göra papper med eleverna och alla roliga kommentarer som de ger när man arbetar med dem, säger Pia Harnesk Karlsson.
– Vi har varit igång i ett antal år här på Södra med samarbetet och det är oerhört roligt att göra papper med eleverna och alla roliga kommentarer som de ger när man arbetar med dem, säger Pia Harnesk Karlsson.

Det fanns en oerhörd entusiasm bland de som var på plats, politiken, förvaltningsledningen, rektorer, pedagoger samt företagen och samarbetet med skolan ser de som en långsiktig process, från barn i förskoleklass till gymnasieelever.

Från och med hösten 2016 kommer samtliga kommunala grundskolor i Varbergs kommun att ha ett större företag kopplat till sig. Det innebär att alla elever från förskoleklass till årskurs 9 samarbetar med yrkesföreträdare och kommer att få uppleva allt från speddejting och bikupor, till platsvandringar och bildesign.

Redan 2008 inleddes det första SKAL-samarbetet, (SKolaArbetsLiv), i Varberg. Grundskolor i området runt Södra Cell och Ringhals har i drygt åtta år mött och varit engagerade i elevers entreprenöriella lärande.

Utöver de tio företagen som samarbetar med grundskolorna enligt SKAL-modellen, (SKolaArbetsLiv) är Varbergs Sparbank och Region Halland samarbetspartners för alla skolor.

SKAL-företagen (SKolaArbetsLiv)

SKAL-företagen (SKolaArbetsLiv) som samarbetar eller kommer att samarbeta med Varbergs Kommuns grundskolor.

ikon

Nyheter