varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-16

En bättre cykelkommun

Vi klättrar i Cykelfrämjandets rankning av cykelvänliga kommuner och i den nya cykelplanen, som ska beslutas i höst, ligger fokus på arbetspendling och säkra skolvägar.   

Cyklar vid fästningen

Foto: Hidvi Group

I Cykelfrämjandets rankning av kommuners arbete med cykling hamnar Varberg i år på tredje plats bland medelstora kommuner. Vi står också för den största förbättringen från förra året och klättrar från plats 25 till plats 10 på listan totalt sett.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra möjligheten till cykling i Varberg, säger Inger Mellberg, strategisk utredare på hamn- och gatuförvaltningen som ansvarat för att ta fram en ny cykelplan.

– Vi klättrar i rankningen för att vi nu har en strategi och plan för vårt cykelfrämjande arbete, uppföljbara mål och årlig redovisning av genomförda aktiviteter och mål. Vi har kompletterat åtgärdslistanPDF (pdf, 668.8 kB) med projekt för att få fler att cykla, förbättrad service och mindre åtgärder.

Förra året investerade vi cirka 7 miljoner i åtgärder för cykel. Här är några av åtgärderna som presenteras i cykelbokslutet 2015PDF (pdf, 2.2 MB):

 • nya cykelställ
 • ny cykelpump vid Lorensberg
 • 1,5 km cykelväg fick förbättrad belysnin
 • 4,3 km cykelväg fick förbättrad beläggning
 • nya cykelvägar, t ex:
  •       - Engelbrektsgatan
         - Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Baggens gränd
  •       - Magasinsgatan
  •       - Södra Näsvägen

Vår vision är att fler ska vilja och kunna cykla – effektivt och säkert på attraktiva stråk. I den nya cykelplanen ligger fokus på arbetspendling och säkra skolvägar.
– Cykelplanen ska beslutas i höst och i den ger vi förslag på åtgärderPDF (pdf, 668.8 kB) som vi hoppas kommer att öka cyklandet i kommunen, avslutar Inger.


ikon

Nyheter