varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

En värld utan sopor - är det möjligt?

20 november 2014Kommunen

Föreläsning om cirkulär ekonomi med Tobias Jansson. Välkommen till Kulturhuset Komedianten torsdagen den 27 november kl 18.30-20.00.

Vår konsumtion och våra linjära materialflöden har satt oss i en ohållbar situation. Idag finns ett glapp mellan ekonomin och ekologin – dessa borde istället vara starkt sammanlänkade. Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet.


Föreläsning

Kulturhuset Komedianten

Torsdag 27 november kl 18.30-20.00

Föreläsare är Tobias Jansson


Mer information i bifogad inbjudanPDF (pdf, 690.3 kB)


Varmt välkommen!


Samhällsutvecklingskontoret i Varbergs kommun, Varbergs Stadsbibliotek, Länsstyrelsen i Halland

Föreläsningen ingår i en seminarieserie som anordnas i Halland i samband med kampanjveckan ”Europa minskar avfallet”.  Seminarierna på temat ”Klok konsument” riktar sig till allmänheten och har kommit till som ett samarbete mellan länets kommuner, länsstyrelsen, Region Halland och en rad andra samarbetspartners.

ikon

Nyheter