varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-16

Erfarenheter från kunskapsresa till Libanon

För ett par veckor sedan publicerade vi en nyhet om att integrationssekreterare Malin Folkesson skulle åka på en kunskapsresa till Libanon. Nu har hon kommit tillbaka i Sverige och berättar om sina erfarenheter.

Under sex fullspäckade dagar i Libanon har integrationssekreterare Malin Folkesson samlat på sig kunskap och erfarenheter som kan förbättra flyktingmottagandet i Varberg.

För kvotflyktingar som är helt nya i Sverige är det oerhört mycket som är nytt: Hur fungerar olika system? Hur får dina barn plats på förskolan och skolan? Hur får du ett arbete och en inkomst? Det är mängder av information att sätta sig in i och samtidigt nya intryck att processa. Lägg därtill att du under flera års tid levt i en oerhörd stress i ett flyktingläger.

- Människor berättade om öden som inte går att begripa och att vara på plats och se hur verkligheten i lägren i Libanon ser ut har gjort att jag verkligen insett att människor behöver få tid på sig att landa i Sverige och att vi som arbetar med mottagande behöver vara lyhörda och vara ödmjuka inför att allting här är helt nytt. Det är viktigt att förstå att det tar tid och att vi ibland behöver berätta samma sak mer än en gång, säger Malin.

Tre studiebesök om dagen

Malin och övriga deltagare besökte bland annat svenska ambassaden i Beirut, International Organization for Migration (IOM) och FNs flyktingorgan UNHCR. Det är UNHCR som bedömer vilka personer som är i behov av vidarebosättning till ett nytt hemland. Vidarebosättning är vad det kallas när någon blir uttagen på flyktingkvoten. Malin berättar att hennes jobb kommer bli enklare nu när hon har lokala kontakter och en tydligare bild av processen på plats.

- Vi kan ställa frågor om till exempel uttagning och vidarebosättning till representanter som vi lärt känna på plats i Libanon. I mitt jobb träffar jag personer som har anhöriga som bor kvar i Syrien. Det har varit svårt att få tid att göra den intervju som behövs för att man ska kunna söka uppehållstillstånd som anhörig och det kan skapa frustration. Nu kan jag mejla och ställa frågor direkt till ambassaden och på så sätt vidareförmedla information till personen i Sverige.

Informationsspridning

Det finns mycket att berätta och under veckorna som följer ska Malin Folkesson prata om erfarenheterna från resan i flera olika sammanhang. På schemat finns besök hos till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och frivilligorganisationer som på olika sätt kommer i kontakt med personer som vidarebosatts i Sverige.

Bilden är tagen utanför flyktinglägret Shatila som besöktes under resan.