varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ett säkert vårtecken

10 mars 2016Hamn- och gatuförvaltningen
Sopmaskin

Nu har vi börjat sopa upp fliset från våra gator och gång- och cykelbanor. I år satsar vi extra för att få undan fliset från cykelbanorna så fort som möjligt.

Från och med nästa vecka kör vi i tvåskift för att underlätta för cyklister och minska risken för olyckor. Det kommer att ta 6-8 veckor innan alla cykelbanor är klara. 

 

När sopningen av tätorten är klar fortsätter sopningen i serviceorter och på kommunens vägar på landsbygden.

 

Om du som fastighetsägare vill ha undan sand från trottoarer kan du sopa ut sanden i gatan innan sopning sker.

ikon

Nyheter