varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

EU projekt för att öka teknikintresse

8 oktober 2014Kommunen

2010 startade SMIL(E), Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande Europa. Syftet har varit att främja intresset för teknik, matematik och naturvetenskap i skolan.

SMIL(E) har varit ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark som har fått ekonomiskt stöd genom EU. Projektet har haft en totalbudget på 40 miljoner kronor och riktat sig från förskolan till högskolan. Halmstad kommun var halländsk projektägare och Varbergs kommun deltog med två aktiviteter. På de kommunala förskolorna i Varberg har en teknikutvecklare fungerat som stöd och inspiratör för förskolelärare gällande konkret arbete med teknik, matematik och naturvetenskap.  På Lindbergs skola har en grupp matematiklärare utvecklat metoder för ett ökat användande av IKT i matematikundervisningen. SMIL(E) har varit mycket lyckat och uppskattat och delar i projektet har gjorts permanenta i den ordinarie verksamheten.


Resultatet av projektet som avslutades i november 2013 har samlats i ett digitalt magasin som nu är färdigt och redo att användas. I det digitala magasinet finns både information och inspiration.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Huvuddelen utgörs av beskrivningar av lektioner och projekt, med bilder och filmer, som genomförts och utvärderats. Tanken är att magasinet ska användas för att inspirera alla som arbetar inom skolan.


Ett förprojekt pågår just nu med syfte att kunna genomföra ett andra SMIL(E) projekt med start under 2015.


ikon

Nyheter