varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Familjerätt och tingsrätt samarbetar för barnens bästa

7 oktober 2015Socialförvaltningen

Familjerätterna i Varberg, Falkenberg och Kungsbacka inledde den 1 oktober ett samarbete med Varbergs tingsrätt i familjemål. Syftet är att hitta varaktiga lösningar på konflikter mellan föräldrar när det gäller vårdnad, boende och umgänge, med barnets bästa i fokus.

När föräldrar som separerar inte är överens om vad som är bäst när det gäller vårdnad, boende och umgänge för barnen kan de vända sig till tingsrätten som avgör tvisten i domstol.

 

I det nya samarbetet träffas föräldrarna tillsammans med en familjerättssekreterare och tingsrättsdomaren i en eller flera muntliga förberedelser för att hjälpa parterna att komma överens innan tvisten leder till en huvudförhandling och en dom i tingsrätten.

Förhoppningen är att föräldrarna ska få en bättre grund för ett framtida samarbete och att hitta bättre lösningar för barnet som varar över tid. Familjerättssekreteraren finns med som ett stöd för att hjälpa föräldrarna samarbeta och se till barnets behov.

 

Samarbetet mellan familjerätten och tingsrätten har redan testats i flera andra kommuner med gott resultat. Hittills är två familjerättssekreterare i Varberg med i samarbetet men tanken är att alla medarbetare på Familjerätten ska involveras i framtiden.

 

Är du intresserad av att veta mera? Ring 0340-880 00 (växeln) och fråga efter familjerättssekreterarna i familjerättsgruppen.

ikon

Nyheter