varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Foodcourt på Västra Hamnplan

3 juli 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Under juni-augusti 2014 testar vi en ny idé med ett mattorg för foodtrucks och matvagnar på en del av Västra Hamnplan. Konceptet kommer att utvärderas under hösten.

Efterfrågan på centrala platser för tillfällig försäljning av mat och dryck sommartid har ökat kraftigt de senaste åren. Sedan tre år tillbaka har Hamn- och gatuförvaltningen upplåtit tre platser i Sjöallén för försäljningsbodar under sommarsäsongen. I år testar vi även att utöka sommarförsäljningen med ett antal platser avsedda för foodtrucks och matvagnar på den del av Västra Hamnplan som ligger närmast Hamnen. Platsen används i nuläget som parkering men är i detaljplan en torgyta som under en övergångsperiod får användas till p-yta.

Foodcourten kommer hålla öppet dagligen under perioden 19/6-31/8 kl. 10.00-18.00. Utöver dessa tider är det upp till varje foodtruck/matvagn att hålla öppet andra tider på dygnet, dock senast till kl. 03:00. På foodcourten kommer det att serveras mat lagad med ”kärlek och attityd”, med smaker från hela världen, så som libanesisk mat, hjortkebab, annat vilt samt mat med närproducerade råvaror som bas.

Parkeringstiden på resten av Västra Hamnplan har minskats till fyra timmar. Denna förändring beror på att man vill öka genomströmningen på parkeringsytan för att kunna möjliggöra en fortsatt god tillgänglighet till verksamheterna i området.

Smaklig spis & trevlig sommar! önskar Hamn- och gatuförvaltningen med foodtruckpartners