varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Företagare tycker till om torget

9 oktober 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Företagare i workshop om torgförnyelsen

Peter Ideböhn, Johanna Blomqvist och Annette Wenklo diskuterar torgförslaget.

En scen och mer inslag av vatten i Brunnsparken var några av önskemålen när företagarna i centrum den 29 september fick tycka till om förslaget för torget, kyrkan och Brunnsparken.

 

Mötet arrangerades av Marknad Varberg och hamn- och gatuförvaltningen. I en workshop fick de sammanfatta för- och nackdelar med den skiss som tagits fram och även önska nya funktioner i området.

 

De flesta var positiva till en ny torggrill, en multifunktionell vattenspegel och en trappa utmed den befintliga kyrkomuren. Företagarna vill värna torghandeln och få in mer uteserveringar på torget. De önskar väderskyddade uteserveringar och vill inte ha för mycket träd som skuggar i Brunnsparken. De vill också gärna utveckla området mellan kyrkan och Drottninggatan.

 

Vad händer nu?

Under året har hamn- och gatuförvaltningen anordnat workshops för barn, ungdomar, torghandlare och företagare. Deras synpunkter, tillsammans med åsikter från öppna möten på torget under våren samt inkomna skrivelser, ska nu sammanställas till en utvecklingsplan i höst.

 

Utvecklingsplanen ska presenteras i hamn- och gatunämnden och sedan gå ut på remiss till andra nämnder och till exempel hembygdsföreningen Gamla Varberg. Under nästa år förväntas kommunfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut om förnyelsen av torget, kyrkan och Brunnsparken. Om beslutet innebär ett klartecken att gå vidare kommer förslaget till torgförnyelse bearbetas ytterligare för att sedan genomföras etappvis.

 

Beslut om Brunnsparken fattas i samband med att kommunfullmäktige behandlar budgeten för 2016. Brunnsparken kan alltså komma att förnyas oavsett vad beslutet blir för torgförnyelsen som helhet.


Projektets sida

Förnyelse av torget, kyrkan och Brunnparken

 

Tidigare nyheter

Elever från Lindberg skola tyckte till om den föreslagna torgförnyelsen
Fredstrappan - en ny mötesplats på torget

 

 

ikon

Nyheter