varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Försäljning av fastighet

14 oktober 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Varbergs kommun avser att avyttra fastigheten Varberg Vabränna 3:48

Fastigheten är 1 ½ planshus och är belägen på Tärnvägen 6 i Veddige.

Mer information finns i denna objektbeskrivning.PDF (pdf, 1.5 MB)


Visning av fastigheten är den 29 oktober 2015, mellan kl.16.00 - 18.00.


Frågor besvaras av Karin Andersson, 0729-84 83 55 eller Leif Andersson 0340-882 23.

Anbud inlämnas till Samhällsutvecklingskontoret, 432 80 Varberg.

Märk kuvertet med ”Vabränna 3:48”. Anbudet ska anges i hela kronor.

Sista dag för anbud är 22 november 2015.


Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och har inget åtagande att acceptera ett erbjudande oavsett om det skulle motsvara det högsta priset som erbjuds. Tillträdesdag fastställs slutligt under försäljningsprocessen. Säljaren har rätt att återkalla försäljningen.


ikon

Nyheter