varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Försäljning av fastigheter

26 november 2014Kommunstyrelsens förvaltning

Varbergs kommun avser att avyttra nedan fastigheter genom anbud.

Trönninge 6:4, Lindbergsvägen 140, Varberg (klicka på länken),PDF (pdf, 724.9 kB) före detta villa som har använts av hemtjänsten. Visning av Trönninge 6:4 är den 4 december 2014, mellan kl.15.00 – 17.30 och frågor besvaras av Susanna Almqvist 0340-882 46 eller Leif Andersson 0340-882 23.

 

Bua 3:17, fd. Gärdeskulleskolan, Bua (klicka på länken),PDF (pdf, 233.1 kB) före detta skola som i dag delvis är uthyrd till förskola. Visning av Bua 3:17 är den 9 december kl. 16.00 - 18.00. För visning av Bua 3:17 krävs föranmälan. Anmälan görs till leif.andersson3@varberg.se  och frågor besvaras av Leif Andersson 0340-882 23 eller Magnus Källström 0340-885 14.

Anbud inlämnas till Samhällsutvecklingskontoret, 432 80 Varberg. Märk kuvertet med vilken fastighet som anbud avser. Anbudet ska anges i hela kronor. Sista dag för anbud är 8 januari 2015.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och har inget åtagande att acceptera ett erbjudande oavsett om det skulle motsvara det högsta priset som erbjuds. Tillträdesdag fastställs slutligt under försäljningsprocessen. Säljaren har rätt att återkalla försäljningen.

Mer information om fastigheterna kan beställas via e-post till leif.andersson3@varberg.se

ikon

Nyheter