varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Förvaltningsrätten anser ej kontrollkriteriet uppfyllt i avtalskonstruktionen med Marknad Varberg AB

9 april 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningsrätten har meddelat att de underkänner kontrollkriteriet genom den avtalskonstruktion som Varbergs kommun har med Marknad Varberg AB. Det var ett oväntat beslut och Varbergs kommun har för avsikt att överklaga det.

Marknad Varberg AB har kommunens uppdrag att arbeta med destinations- och näringslivsutveckling. Varbergs kommun äger numera 100 % av aktierna i bolaget och anser därmed att det så kallade kontrollkriteriet är uppfyllt. 

 

Den senaste rättsliga frågeställningen har gällt verksamhetskriteriet, det vill säga om kommunen har lagt rätt verksamhetsuppdrag på Marknad Varberg AB, varför kommunen nu ställer sig frågande till förvaltningsrättens beslut. Verksamheten i Marknad Varberg AB fortgår som vanligt.

 


Mer bakgrundsinformation finns i nyhet publicerad den 10 mars, "Marknad Varberg ABs uppdrag i Varbergs kommun".

ikon

Nyheter