varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

"Freda lärandet" samlar kompetens, kunskap och klokskap i Varberg

27 oktober 2015Kommunen

Per Kornhall, skoldebattör, tillsammans med moderatorn Josette Bushell Mingo.

Just nu pågår konferens ”Freda lärandet” i Varberg där 340 lärare, pedagoger, tjänstemän och politiker inom skola och kultur möts för att lyssna på och samtala kring hur kultur och estetik kan stärka elevers lärande.

Idag samlas kompetens, kunskap och klokskap i Sparbankshallen då konferensen ”Freda lärandet” äger rum. Under dagen kommer deltagarna att få ta del av de senaste rönen och personliga reflektioner utifrån fyra olika perspektiv på kultur, estetik och lärande.

 

Först ut på morgonen var skoldebattören Per Kornhall. Han pratade om hur man kan skapa goda förutsättningar för lärarna att utöva sin profession på bästa sätt. Utifrån regionala resultat gjorde han en utblick med uppmaningen att lära av andra städer och länder.

 

På tur därefter stod Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, som med utgångspunkt i den moderna hjärnforskningen berättade mer om kulturens effekter på hjärnan utveckling av sociala förmågor, kreativitet och inlärningsförmåga.

 

- Kulturen har en väldigt viktig funktion, den kan stimulera exempelvis matematik- och språkutveckling, berättar Gunnar.

Marie Borén och Katrine Pettersson, lärare på Peder Skrivares skola i Varberg.

Två av deltagarna var Katrine Pettersson och Marie Borén, båda lärare på Peder Skrivares skola.

 

- Likt värdegrundsfrågor och entreprenöriellt lärande som ska genomsyra alla ämnen, borde även de estetiska lärprocesserna göra det. Det finns en kraft i kulturen vi borde utnyttja bättre i skolan, menar Katrine.

 

- Jag tycker konferensen tillsammans med Kulturgarantin är ett bevis på att vi är på rätt väg i Varberg och vill hitta formerna för hur vi ska använda kulturen i skolan och som en naturlig del av undervisningen, säger Marie.

 

I eftermiddag föreläser Beatrice Clarke, som driver Fryshusets politiska frågor, och Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet.

 

Konferensen är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg samt Region Halland som för femte året i rad möjliggör möte mellan skola, beslutsfattare, profession och kultur.

ikon

Nyheter