varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Fritidshusutredningen

31 mars 2014Stadsbyggnadskontoret

Nu finns Fritidshusutredningen utlagd på vår webbsida.

Dokumentet finns under fliken Kommunens planarbete och Detaljplaner och områdesbestämmelser. Eller så kan du gå in härPDF (pdf, 15.6 MB).

ikon

Nyheter