varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-05-03

Gator dubbelriktas när Varberg växer

Just nu pågår förberedande arbeten i centrum inför bygget av Varbergstunneln och Västerport. Nu dubbelriktas Östra Långgatan mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan för att öka framkomligheten.

Östra Långgatan dubbelriktas eftersom Magasinsgatan är avstängd på grund av större ledningsarbeten. Några parkeringar kommer att vara kvar i kvarteren mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan men istället för att vara snedställda blir de längsgående.

Förutom Östra Långgatan är också Sveagatan sedan några veckor tillbaka dubbelriktad mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan eftersom ledningsarbete pågår i korsningen Trädlyckevägen-Magasingsgatan-Sveagatan. På denna sträcka är parkeringsplatserna tillfälligt borta för att ge plats åt den dubbelriktade trafiken.

Gatuparkeringar i kvarteren öster om stationen och de större parkeringarna norr om stationen kommer att påverkas under byggtiden för tunneln. Redan nu behöver parkeringar tas bort tillfälligt eller permanent för de förberedande arbetena. Förhoppningsvis kan vi snart göra en större parkeringsplats på platsen för inlinesbanan längs Birger Svenssons väg och Bullerbyns förskola, som kan ersätta de platser som försvinner.

Kör du bil till jobbet i centrala stan? Du kan alltid parkera i parkeringshusen Lorensberg och Kanngjutaren som har gratis parkering i 10 timmar med p-skiva. Även om du besöker centrum för några timmar finns det plats i p-husen, bara någon minut från torget.

Läs mer på varberg.se/trafikinfolänk till annan webbplats och varberg.se/varbergstunnelnlänk till annan webbplats

ikon

Nyheter