varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Inbjudan till gestaltningsuppdrag

3 september 2015Kommunen
Arkitektskiss på nya Trönningeskolan.

Varbergs kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för konstnärlig gestaltning av utemiljön vid nya Trönningeskolan, som beräknas stå färdig läsåret 2017-18.

I första skedet inbjuds konstnärer till att lämna intresseanmälan som ska vara Varbergs kommun tillhanda senast fredag 16 oktober 2015.