varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-05-03

Inget färjeläge i Farehamnen –  Stena Line undersöker andra alternativ

Varbergs kommun projekterar inte längre för ett färjeläge i Farehamnen. Stena undersöker andra alternativ, bland annat förs en diskussion med Hallands Hamnar om att flytta till Halmstad.
– Vår strävan har varit att få med oss Stena till den nya Farehamnen. Där har vi haft en politisk enighet. Tyvärr har vi inte kunnat hitta en överenskommelse som gör det möjligt, säger kommundirektör Carl Bartler.

För att Varbergs kommun ska kunna hålla tidplanen för stadsutvecklingen i Västerport, måste Stena flytta från sitt nuvarande läge senast tredje kvartalet 2019. Förhandlingarna mellan Stena och Varbergs kommun har dragit ut på tiden utan att en överenskommelse har nåtts. Nu är tiden förbi när det skulle varit möjligt att färdigställa ett nytt färjeläge i Farehamnen till 2019.

Politisk enighet

– Alla samtal har förts i god anda och det finns en stor förståelse från vår sida för att Stena inte är beredd till en sådan investering som en ny färjeterminal i Varberg innebär. Men en investering i ny färjehamn kräver ett avtal där Stena bär sina egna kostnader, även i denna fråga råder politisk enighet. Att med skattemedel subventionera enskilda företags verksamheter är heller inte förenligt med gällande lag, säger Carl Bartler.

Utredning klar i sommar

Sedan en tid tillbaka pågår samtal mellan Hallands Hamnar och Stena om möjligheten att flytta färjeverksamheten till Halmstad.
– Vi utreder just nu om det är möjligt, och beräknar att den utredningen ska vara färdig till sommaren. Om det visar sig vara möjligt – och om parterna kommer överens – vore det mycket positivt både för regionen och för Hallands Hamnar, säger Björn Alvengrip, vd på Hallands Hamnar.
– Varbergs kommun delar uppfattningen att det är väldigt positivt om Stena kan vara kvar i Halland, och som kund hos Hallands Hamnar, säger Carl Bartler.
Hallands Hamnar och Stena har sinsemellan upprättat ett så kallat Letter of intent, en avsiktsförklaring, där man skissat grova ramar för förhandlingarna.

Expansionsmöjlighet för skogshamnen

När Farehamnen nu inte ska rymma en färjeterminal betyder det att ytor kommer att frigöras. – Den extra ytan i Varberg kommer ge oss en utökad möjlighet att planera för skogshamnens utveckling och expansion av Sveriges största skogshamn, säger vd Björn Alvengrip.

Varbergs kommun kommer nu att säga upp hyresavtalet med Stena och gå vidare med projekteringen av nya Farehamnen och Västerport.