varningsikon

2020-08-07 09.09

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Inriktningar för kommunens hållbarhetsarbete

10 september 2014Kommunstyrelsens förvaltning

Fullmäktige har beslutat att fyra inriktningar ska utgöra grunden för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015‐2025.

De fyra inriktningarna beskriver hur kommunen ska arbeta och lägga grunden för en hållbar utveckling inom följande områden:

  • Varberg visar vägen
  • Livskraftiga ekosystem
  • Välmående samhälle
  • Hållbar resursanvändning

Arbetet med att bryta ner inriktningarna till mål pågår under hösten. Hållbarhetsmålen kommer att ersätta de befintliga miljömålen. Mer information om inriktningarna.


Vill du veta mer?

Kontakta:

Clara Tholin, Energi- och klimatstrateg

clara.tholin@varberg.se

0340-69 76 26