Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Inriktningar för kommunens hållbarhetsarbete

10 september 2014Kommunstyrelsens förvaltning

Fullmäktige har beslutat att fyra inriktningar ska utgöra grunden för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015‐2025.

De fyra inriktningarna beskriver hur kommunen ska arbeta och lägga grunden för en hållbar utveckling inom följande områden:

  • Varberg visar vägen
  • Livskraftiga ekosystem
  • Välmående samhälle
  • Hållbar resursanvändning

Arbetet med att bryta ner inriktningarna till mål pågår under hösten. Hållbarhetsmålen kommer att ersätta de befintliga miljömålen. Mer information om inriktningarna.


Vill du veta mer?

Kontakta:

Clara Tholin, Energi- och klimatstrateg

clara.tholin@varberg.se

0340-69 76 26