varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Invigning av Ankarskolan

28 september 2015Kommunen

Onsdagen den 23 september var det äntligen dags att inviga den nya skolan i Träslövsläge. Kvällen inleddes med öppet hus för såväl föräldrar till skolbarn som övriga som ville se sig omkring.

​Nyfikna föräldrar guidades runt av stolta barn som med glädje visade upp den sin nya fina skola.

 

Rektor Annika Dahlstrand hälsade alla välkomna och delade ut lappar till tipspromenaden, som ledde besökarna runt i hela den nya skolan och det ombyggda anexet. Kulturskolans elever bjöd på underhållning.
 
Efter rundvandringen i skolans lokaler var det dags att samlas på skolgården för att lyssna på tal av bland andra kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlott Stenkil (M), Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M), Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christofer Bergenblock (C) och Servicenämndens ordförande Harald Lagerstedt (C). Det betonades i talen att skolan är byggd för att vara energieffektiv och för att göra så liten miljöpåverkan som möjligt, samt att det är en skofri skola.
 
Gösta Bergenheim, styrelseordförande i Varbergs Fastighets AB, överlämnade under en högtidlig trumpetfanfar spelad av Maja Lagerstedt, en symbolisk nyckelbricka till rektor Annika Dahlstrand Eneling.