varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-03

Invigning av Trönningebjärsvägens förskola

Många hade samlats för att vara med vid den festliga invigningen av den nya förskolan i Trönninge. Både föräldrar, barn, politiker, representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och många nyfikna hade tagits sig till förskolan inför den officiella invigningen.

Glad kvinna utklädd till clown

Många glada skratt hörs när Anna Lena Åkerström inledningsvis, på ett oerhört trevligt och spännande sätt, presenterar de tre ledorden Trygghet, Glädje och Förståelse, vilka genomsyrar det pedagogiska arbetet på förskolan.

Anna Lena plockar fram rekvisita ur en låda som symboliserar dessa ord och vad verksamheten står för och säger:
- Det gäller att ha ett gott hjärta, relationer är viktiga, stora öron, ögon och se varje barn. Pedagogerna är nära barnen för att kunna lyssna in dem och deras intresse, vad de har att säga. De är medforskare i leken, att ha roligt, leka och skratta är också viktigt. Vi ska arbeta utifrån vad den senaste forskningen säger och ha kunskap om varför och för vem när vi arbetar.
- Detta är Trönningebjärsvägens förskola, säger Anna Lena Åkerström.

Invigningen fortsätter med att Micael Åkesson, barn- och utbildningsnämndens ordförande hälsar alla välkomna.
- Det är fantastiskt med en ny förskola och Trönningebjärsvägens förskola är den första stora förskolan som byggs i Varbergs kommun. Inför byggandet har det genomförts studiebesök i andra kommuner och personal har varit delaktiga i planeringen. Tillsammans har vi skapat en trivsam lärande miljö, säger Micael Åkesson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Micael fortsätter:
- Vi är även stolta över att Trönningebjärsvägens förskola har ett eget tillagningskök. Det innebär att all mat lagas från grunden på förskolan och barnen får möjlighet att följa processen, känna doften från tillagningen och se råvarorna.

Trönningebjärsvägens förskola är byggd i två plan med fyra avdelningar på vardera plan. På förskolan arbetar personalen mycket tillsammans och man har skapat fyra hemvister. Detta sätt att arbeta underlättas av att personalen kommer att arbeta åldersindelat där miljöerna anpassas efter behov och förutsättningar. På det övre planet finns gemensamma ytor som ett ”torg” och en ateljé.

Förskolans rutschkana

Förskolan har en fantastiskt fin gård med många möjligheter till kreativt skapande och motoriska utvecklingsmöjligheter. Även gården är uppdelad så att barnen kan vistas i grupper utifrån ålder, intresse och/eller aktivitet.

Från förskolan har man en härlig utsikt över lekmiljö och närliggande grönområde.

För att smidigt kunna ta sig från plan två finns det en rutschkana, vilken är rolig och populär för både stora och små som ska ner till markplan. Med nya lokaler är pedagogernas ambition att arbeta mycket med att förändra och iscensätta olika pedagogiska miljöer som utmanar, utvecklar och lockar till lek och lärande!

ikon

Nyheter