varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-18

Jo, en rondell till i stan

Nu ökar vi trafiksäkerheten i korsningen mellan Södra vägen och Kattegattsvägen. Genom att bygga om korsningen till en rondell förenklar vi framkomligheten och minskar olycksrisken för cyklister och gående, men också för bilisterna.

Bild på rondell

Bild: Bessie Gonzalez

Arbetet påbörjas i slutet av oktober och pågår till och med december. Under denna period kommer framkomligheten att vara begränsad.

Trafiken på Södra vägen kommer tillfälligt att ledas om via Rödaledstigen. Hastigheten blir lägre och det kan ibland bli trångt att köra förbi. Kattegattsvägen stängs av för biltrafik vid korsningen.

De arbeten som innebär att trafiken leds om eller stängs av, avslutas i december. Hela byggarbetet beräknas vara klart inom första kvartalet 2018.

Vi förstår att ombyggnaden innebär att det blir svårare att köra in i stan söderifrån, då flera byggprojekt pågår samtidigt. Projektet är en del i att arbetet med anpassa vägnätet till det växande Varberg.