varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-08-31

Klartecken för Varbergstunneln

Det blev ett positivt besked för Varbergstunneln i Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportsystemet. Även en upprustning av Viskadalsbanan och fortsatt utbyggnad av Kattegattleden ingår i planen som nu ska ut på remiss.

Dubbelspåret genom Varberg, förlagt i tunnel under staden, samt ett nytt stationsområde ingår i Trafikverkets förslag till ny Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen överlämnades till regeringen idag.
Ökad kapacitet, ökad säkerhet, förkortad restid och större konkurrenskraft  för järnvägen är några av anledningarna till att Trafikverket vill bygga ut Västkustbanan genom Varberg. Som grund för att projektet prioriterats i planen anger man bland annat att Varbergstunneln gör det möjligt för centrala Varberg att växa.

Viskadalsbanan rustas upp

Viskadalsbanan mellan Varberg och Borås finns också med i den nya planen, bland de större namngivna reinvesteringarna. Mellan 670 och 830 miljoner kronor ska läggas på spår och kontaktledning mellan 2018 och 2023. Även Kattegattleden är med i förslaget: cykelleden är redan öppen för trafik men vissa delsträckor återstår och ska fortsätta att byggas ut.

Regeringen beslutar i vår

Förslaget till ny nationell plan för transportmedel ska nu ut på remiss.
Våren 2018 fattar regeringen det slutgiltiga beslutet om hur planen ska se ut.

Du kan läsa mer om den nya planen och vad den innebär för Västsverige på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du läsa pressmeddelandet från Trafikverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

ikon

Nyheter