varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommunal Vuxenutbildning i Varberg får annan utförare från och med 1 januari 2016

24 september 2015Kommunen

Sedan 1997 har ett antal utbildningsanordnare via anbudsförfarande anlitats som utförare av vuxenutbildningen i Varberg. Den 10 september 2015 var sista dagen för att lämna anbud i den aktuella upphandlingen av vuxenutbildning i Varberg. Det har nu uppdagats att ansvariga tjänstemän på Barn- och utbildningsförvaltningen missuppfattat datumet för upphandlingen och därför inte lämnat något anbud. Av den anledningen kommer ingen vuxenutbildning att bedrivas i Komvux regi på Peder Skrivares skola från och med den 1 januari 2016.

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt Särvux bedrivs idag i Komvux regi vid Peder Skrivares skola. Upphandlade utbildningsanordnare genomför både yrkesvuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning med flexibelt upplägg.

Den 10 september 2015 var sista dagen för att lämna anbud i den aktuella upphandlingen av vuxenutbildning i Varberg. I upphandlingen omfattas samtliga utbildningar utom Särvux. Den 17 september uppdagades det att ansvariga tjänstemän på Barn- och utbildningsförvaltningen missuppfattat datumet för upphandlingen och därför inte lämnat något anbud.

 

- Jag är ledsen och besviken över att ett sådant här misstag har kunnat ske, säger Mari Sandell Molander, Gymnasiechef. Det är ofattbart att vi har kunnat missuppfatta upphandlingsförfarandet på det här sättet. Nu arbetar vi intensivt för att situationen ska lösas på bästa sätt för våra elever och personal.

 

- Vi bedömer att majoriteten av de 250 elever som idag studerar i berörd verksamhet kommer att slutföra sina studier som planerat i Komvux regi. Det är ca 20-30 elever som kommer att vara kvar i studier på Komvux efter årsskiftet. Elever på Särvux berörs inte, fortsätter Mari Sandell Molander.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under dagen informerat samtliga berörda personal och elever om det inträffade. Arbetsgivaren kommer nu att sätta sig ner både enskilt med berörda och tillsammans med berörda arbetstagarorganisationer och planera personalens fortsättning.

 

- I dagsläget ser vi att vi kommer att kunna erbjuda all den tillsvidareanställda personalen på Komvux arbete. Sammanlagt handlar det om 13 personer varav 9 lärare, säger Mari Sandell Molander.