varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-11-28

Kommunkoncernens medarbetare samlas

Denna vecka samlas kommunkoncernens medarbetare för visions- och medarbetarkvällar i Sparbankshallen.

Vimmel på visions- och medarbetardagarna

Visions- och medarbetarkvällarna är ett sätt att samla kommunkoncernens personalstyrka i visionens anda kring aktuella frågor som rör hela organisationen. Varberg är en av landets snabbast växande kommuner och det finns behov av att prata gemensamt om vad det innebär för medarbetarna och för organisationen som helhet.

Med gemensam julmiddag som en del av programmet är visions- och medarbetarkvällarna samtidigt ett sätt för arbetsgivaren Varbergs kommun att visa uppskattning för goda insatser och betona varje medarbetares viktiga roll i kommunens verksamhet.

‒ Under 2016 har vi fått många fina kvitton på att vi gör ett bra jobb. Varbergs kommun har prisats nationellt inom flera olika områden, bland annat med breda utmärkelser som Årets stadskärna och Årets landsbygdskommun. Alla verksamheter är delaktiga i framgången och det är viktigt att förmedla till var och en, säger kommundirektör Carl Bartler.

För att alla ska få plats i Sparbankshallen är personalstyrkan uppdelad på fyra kvällar, måndag till torsdag. Totalt är 4 300 medarbetare anmälda till någon av kvällarna.