varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-05

Konstverk till Världsarvet Grimeton Radiostation

Under 2019 kommer ett konstverk att uppföras vid Världsarvet Grimeton Radiostation, det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 30 januari. Nu söker kommunen efter konstnärer som är intresserade av uppdraget.

Radiomaster i kvällsljus

Foto: Magnus Nylén

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att Varbergs kommun årligen ska avsätta 1 miljon kronor till konstnärlig gestaltning utanför centralorten. Nu är det klart att 2019 års verk ska uppföras vid Grimeton Radiostation.

I juli 2004 utsågs Grimeton Radiostation till världsarv av FN-organet UNESCO. Det innebär att radiostationen tillhör alla världens människor och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Här finns ett unikt teknik- och kulturarv som inte liknar något annat i världen. Världsarvet Grimeton Radiostation förvaltas av en stiftelse med bland annat Varbergs kommun som stiftare.

Konsten förstärker platsen

Syftet med det publika Världsarvet Grimeton är att skapa intresse och kunskap om radiostationen och platsen så att den bevaras för framtida generationer. För att uppnå detta behöver fler ta del av världsarvet. Ett av Världsarvet Grimetons övergripande mål är att nå fler besökare, bland annat genom ett brett utbud av kulturaktiviteter som förstärker platsen och dess värden. Genom att låta en konstnär tolka Världsarvet Grimeton är förhoppningen att tankar väcks och nya samtal uppstår kring platsen. Det kan också bidra till att området tillgängliggörs för fler.

Konstnärer kan anmäla intresse

I början av februari 2019 sker en utlysning, Open Call, där konstnärer bjuds in att anmäla sitt intresse för att utföra en konstnärlig gestaltning till projektet. Tre konstnärskap kommer att väljas ut för att ta fram skissförslag. I maj 2019 beslutar kultur- och fritidsnämnden vem/vilka som får uppdraget och i augusti beslutar nämnden om det slutliga verket. Det nya konstverket beräknas vara klart för invigning i december 2019.

Mer information och länk till ansökan finns på www.varberg.se/gestaltningsuppdrag