varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-02

Kött på tapeten - och i rabatterna

Årets sommarblommor är här! Med årets blodiga färgkomposition vill vi lyfta frågor om vad vi odlar och äter. Vi bjuder på mustiga sommarplanteringar i mörkt rött till rosa.

Bild på foldern för sommarblommor 2016

Sommarblommorna är på väg ut i stadens planteringar och blomsterfat. Årets tema är kött.

- Vi vill ta chansen att med årets blodiga färgkomposition lyfta frågor om vad vi odlar och äter, säger stadsträdgårdsmästare Liv Sonntag.

Vilken sorts kött vi köper påverkar miljömålen om en giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv samt begränsad klimatpåverkan. Köttproduktion tar tio gånger så mycket mark i anspråk än odling av ätbara växter. Samtidigt behövs mer och fler betesdjur för att hålla landskapet öppet och varierande.

Med årets sommarblommor vill vi bjuda på mustiga planteringar i mörkt rött till rosa, baconrandigt till oxfilé och monokrom färs. Med köttiga växter och en marmorerad färgskala hoppas vi att planteringarna blir både vackra och ifrågasättande.

Blommorna kommer från kommunens egna växthus, där mer än 45 000 sommarblommor i 130 olika namnsorter drivs upp varje år av kunnig personal. Resultatet kan vi se mellan juni och september i ungefär 1000 kvadratmeter blomrabatter och mer än 100 olika blomsterfat runt om i kommunen.

Sommarblommorna presenteras på eventet ”Kom och prata – om park, hamn och gata” på lördag den 4 juni i Brunnsparken. En folderPDF (pdf, 5.4 MB) som beskriver sommarblommorna kommer inom kort att finnas på turistbyrån, kulturhuset Komedianten och kommunens informationstorg på Norrgatan 25.

ikon

Nyheter