varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kretsloppstanke ger arbetstillfälle

27 november 2015Socialförvaltningen

Tisdagen den 24 november hade Arbetscentrum och VIVAB återbruksafton med julfika för att visa upp den nya verksamheten Kretsloppet.

Kretsloppet innebär att allmänheten kan lämna möbler, porslin, trädgårdsredskap m.m. för återanvändning. Syftet är att bidra till en bättre miljö och ge möjlighet till arbetstillfällen.

 

- Kretsloppet har ju varit väldigt positivt och inneburit att Sara gått från daglig verksamhet till arbete här, säger Lennart Karlsson, enhetschef på daglig verksamhet på socialförvaltningen.

Arbete på Kretsloppet. Säng lastas in på släp

Del av EU-satsning på miljö

Återbruksafton med julfika skedde i samband med Europa-projektet ”Europa minskar avfallet” där VIVAB och Arbetscentrum bjöd in till återbruksafton på återvinningscentralen på Östra Hamnvägen där Kretsloppet bedrivs.

 

Kretsloppet sker genom samarbete med second hand-organisationerna, Varbergs Bois, Varbergs Gif, Varbergs Vipers, Röda korset, Kupan och Second Chance.

Några som arbetar med Kretsloppet: Från vänster Lennart Karlsson enhetschef, Bertil Lundmark produktionsansvarig, Sara Blad utvecklingsanställd, Stefan Svensson (arbetsledare på återvinningscentralerna i Varberg), Johan Fälth (avfallschef), Roger Johansson gruppledare (längst bak) och Ingemar Andersson utbildningssamordnare

Några som arbetar med Kretsloppet: Från vänster Lennart Karlsson enhetschef, Bertil Lundmark produktionsansvarig, Sara Blad utvecklingsanställd, Stefan Svensson (arbetsledare på återvinningscentralerna i Varberg), Johan Fälth (avfallschef), Roger Johansson gruppledare (längst bak) och Ingemar Andersson utbildningssamordnare

ikon

Nyheter