varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kulturplan för barn och unga lanserad

10 september 2015Kultur- och fritidsförvaltningen
En man står på knä framför ett band vid en invigning.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christofer Bergenblock inviger det nya sagorummet på Kulturhuset Komedianten med hjälp av en liten medhjälpare.

I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Nu finns också en kulturplan för barn och unga som lanserades på Kulturhuset Komedianten den 8 september i samband med sagorummets invigning.

Alla barn och unga har rätt att ta del av och uppleva kultur. De har rätt att själva delta i kulturlivet genom att prova på och utöva olika former av skapande under hela sin uppväxt. Kommunens ambition är att kultur och kulturinstitutioner ska vara en naturlig del av kunskapsinhämtning och lärandeprocess, att kommunens kulturplatser används som utvidgade klassrum och att kompetens och erfarenheter delas mellan personal i förskola, skola, ungdomsverksamhet och på kulturavdelningen.

 

Kultur för, av och med barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har tillsammans beslutat om en kulturplan för barn och ungaPDF (pdf, 180.2 kB) som har börjat gälla i och med skolstart HT 2015. I planen beskrivs hur kommunen arbetar med kultur för, av och med barn och unga 0-25 år, och vilka övergripande verksamheter och kulturaktiviteter som ska genomföras, på skoltid och på fritiden.

 

Kulturgarantin blir ett stöd

Inom ramen för Kulturplanen har det också tagits fram en kulturgarantiPDF (pdf, 379.8 kB). Den är ett stöd för barn, ungdomar och föräldrar som vill veta vad kommunen garanterar barn och unga i form av kulturverksamheter och upplevelser samt vilka rättigheter man har till kultur, som ung invånare i Varbergs kommun och som elev i kommunens förskolor och skolor.

 

Här hittar du mer information om kulturplanen och kulturgarantin.