varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Lindbergselever presenterade kreativa byggprojekt till framtida Västerport

26 januari 2016Kommunen
Claes Premmert, projektledare för Västerport, och Cecilia Werner, kommunikatör Stadsutvecklingsprojektet, tog med spänning del av Liams, Marcus och Axels byggprojekt Restaurang Seaside.

Claes Premmert, projektledare för Västerport, och Cecilia Werner, kommunikatör Stadsutvecklingsprojektet, tog med spänning del av Liams, Marcus och Axels byggprojekt Restaurang Seaside.

Restaurang Seaside, Sport & Gott och Café Västerport. Det var några av namnen på de kreativa byggnadsprojekt som eleverna i åk 8 på Lindberg skola igår presenterade för nyfikna åskådare under en trivsam vernissage.

I början av november träffade Håkan Cullberg, kreativ ledare för Stadsutvecklingsprojektet, och Claes Premmert, projektledare för Västerport, eleverna i åk 8 på Lindberg skola för första gången. Tillsammans tog de avstamp i Varbergs arkitektoniska historia med syfte att sätta in den pågående stadsutvecklingen i tid och rum och landade därefter i den konkreta uppgiften; att skapa och gestalta en park eller en affärsidé till den nya stadsdelen Västerport. Matematik och NO-läraren Therese Noborg hade med skola-arbetslivsutvecklare Viktoria Struxsjö arbetat fram metod, syfte och mål med hela processen. 

 

Under de två månaderna som gått har eleverna arbetat ämnesövergripande med uppgiften, där de i matematik kunskapat om hållfastighetslära, kartkunskap och infrastruktur. I de naturorienterade ämnena har eleverna utforskat Varbergs stadsmiljö och olika byggtekniker samt arkitektur, och i teknik använd digitala verktyg för att konstruera och rita skisser av sina byggprojekt. De samhällsorienterade ämnen har möjliggjort för eleverna att utveckla affärsidé, logotyp och presentationsteknik samt reflektera över för vem deras byggnader och konstruktioner kan vara av värde.

 

Under måndagen var det så äntligen dags för vernissage. Med på vernissagen var Axel, Marcus och Liam, som brottats med diverse utmaningar i sammarbetet och i det egna lärandet. Det är första gången de gör något i skolan för någon utanför skolan, och ser positivt på erfarenheten.

- Gärna mer sånt här med olika organisationer och företag, det hade varit väldigt lärorikt, säger Liam.

 

Även Matilda och Klara, som under vernissagen presenterade varsin affärsidé och skiss för ett café, tyckte att uppgiften varit utmanande och rolig. Det har varit lite nervöst, både inför presentationen för lärarna på skolan och inför kvällens vernissage, medger de men de känner sig väl förberedda.

- Man är bättre förberedd när man vet att utomstående ska lyssna och titta på det man gjort, säger Klara. 

 

Någon nervositet märktes dock inte av under vernissagen. Eleverna fick möjlighet att presentera sina byggprojekt och gjorde utomordentligt ifrån sig.

- Det var mycket intressant och spännande att få se hur eleverna utvecklat sina idéer sen vi sågs i höstas. De har lagt ner ett stort arbete, sa Claes Premmert.
- Jag är djupt imponerad! Både av elevernas kreativa ritningar i SketchUp och av deras affärsidéer. Dessutom höll de alla väldigt trevliga presentationer, avslutade Håkan Cullberg.