varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-11-23

Ljus längs hela Strandpromenaden

Nu startar arbetet med att förse Strandpromenaden med belysning på sträckan mellan Ankaret och Kåsa. Belysningen ska göra det lättare att promenera, springa och cykla längs havet under dygnets mörka timmar. Arbetet beräknas vara klart i januari 2017.

Provbelysning på Strandpromenaden

Provbelysning på Strandpromenad i höstas

Belysningen är planerad för att inte störa utblickarna mot havet. Små armaturer fälls in i det räcke som finns på en del av sträckan och på resten av sträckan kommer ljuset från cirka en meter höga pollare. De produkter som valts är hållbara, energieffektiva och ger ett behagligt ljus.

Under byggnationen kommer gång- och cykelvägen att tillfälligt smalnas av precis där vi gräver för kablarna. Vi gör allt vi kan för att framkomligheten ska vara så god som möjligt samtidigt som vi bygger.

- Vi är övertygade om att ljuset är en viktig pusselbit som gör det möjligt för fler att använda området, säger Tobias Carlsson, hamn- och gatunämndens ordförande.

Projektet är ett samarbete mellan hamn- och gatuförvaltningen och Varberg Energi. Belysningen är en del av en större satsning på Strandpromenaden. Tidigare har bland annat bänkar bytts ut.