varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-15

Lyckat test av sensorkameror i äldreomsorgen

Den 26 september hölls ett event på Östergården om sensorkameror i äldreomsorgen. Socialförvaltningen i Varberg, och partners, informerade om ett projekt där sensorkameror har testats på särskilt boende på Östergården (Träslövsvägen 23).

Kvinna håller föredrag

Projektledare Anna-Lena Ljunghov *Bildtext

En sensorkamera är en ny teknik som testas som innebär att personalen inte behöver gå in och störa nattsömnen för de äldre.

- Många äldre vill kunna få sova ifred och vill då hellre ha en sensorkamera, säger projektledare Anna-Lena Ljunghov. Sensorn kan larma om det händer någonting, istället för att man ska gå in och väcka personen i onödan.

Juan Carlos Gamboa Carcamo, som arbetar nattskiftet, berättade om hur sensorkameran har påverkat deras arbete. Marika Andersson och Hans Carlström, som är enhetschefer på Träslövsvägen 23, informerade om vad sensorkameran har betytt i det dagliga arbetet och hur den används.

- Sensorteknik är helt underbart, det är något helt annat än en vanlig trygghetskamera, säger Marika Andersson. Det hade varit perfekt att kunna installera i hela huset på Östergårdens äldreboende.

På plats vid eventet fanns ett 40-tal representanter från Halmstad och Falkenbergs kommun, Göteborg stad, Malmö, Helsingborg, Gislaved, Nybro, Räddningstjänsten väst samt politiker.

Människor som poserar

Projektgruppen för eventet: Främre raden från vänster: Marika Andersson, enhetschef Träslövsvägen 23, Anna-Lena Junghov, utvecklingsledare, Elin Jansson, Hälsoteknikcentrum Halland. Bakre raden från vänster: Katrin Engelmann Oxehealth, Hugh Lloyd-Jukes Oxehealth, Daniel Svensson, Great Security, Johannes Ahlgren och Stefan Aimer Elektronix.

*Projektledare Anna-Lena Ljunghov berättade att både chefer och personal tycker att sensorkameran är ett fantastiskt hjälpmedel, samt att omsorgstagare och anhöriga har varit väldigt positiva.